Tag Archives: กำเนิดรถตระกูลคัมรี่

เซลิก้า คัมรี่ กำเนิดรถตระกูลคัมรี่

ในรุ่นปี พุทธศักราช 2523 เครือญาติเซลิก้า ได้มีการผลิตรถยนต์เซลิก้ารุ่นพิเศษ เป็นรถยนต์เซลิก้า ที่นั่งสองตอน ตัวถัง Sedan ซึ่งเป็นการประสมประสานเทคโนโลยีรถยนต์สปอร์ตกับรถเก๋งทั่วๆไป โดยเป็นการผสมเทคโนโลยีระหว่างรถยนต์สามเชื้อสาย โดยรับจากเครือญาติเซลิก้าเป็นส่วนมาก รวมทั้งรับจากเชื้อสายวัวโรน่า กับเชื้อสายค้างริน่าอีกปริมาณหนึ่ง รถยนต์เซลิก้ารุ่นพิเศษ มีชื่อว่ารุ่น เซลิก้า คัมรี่ รถยนต์รุ่นเซลิก้า คัมรี่ มีความใกล้เคียงกับรถยนต์รุ่นเซลิก้าปกติ แม้กระนั้นการที่ประสมประสานเทคโนโลยีสปอร์ตกับรถเก๋งธรรมดา ทำให้รุ่นเซลิก้า คัมรี่ มียอดจำหน่ายสูงมากขึ้นเรื่อยจวบจนกระทั่งรุ่นปี พุทธศักราช 2525 รถยนต์เซลิก้า คัมรี่ มียอดจำหน่ายสูงแซงรถยนต์รุ่นเซลิก้าปกติ และก็ในบางประเทศ รถยนต์รุ่นเซลิก้า คัมรี่ เข้ามาครอบครองตลาดแทนรถยนต์รุ่นเซลิก้าปกติ ทำให้โตโยต้า ออกจะแน่ใจว่า คัมรี่ สามารถยืนหยัดได้โดยไม่ต้องแนบชิดชื่อเชื้อสายเซลิก้า และก็คัมรี่ สามารถเป็นรถยนต์เชื้อสายใหม่ของโตโยต้าได้ … Continue reading

Posted in content | Tagged | Comments Off on เซลิก้า คัมรี่ กำเนิดรถตระกูลคัมรี่